Wat is je missie en visie?

In onze vorige blog zijn we ingegaan op wat je business is. Wat doe je voor wie. In dit deel zullen we stilstaan bij de concepten missie en visie: waarom besta je en wat wil je bereiken?

Missie en Visie

Daar waar strategie voor velen een vaag begrip is, geldt dat misschien nog meer voor de begrippen ‘visie’ en ‘missie’. Bijna iedere serieuze organisatie heeft er één, maar weinigen kennen hem. Laat staan dat men het in de dagelijkse praktijk gebruikt. En dat terwijl de invulling van deze begrippen essentieel zijn als je echt een gedeelde strategie wil hebben. Strategieën worden namelijk altijd gemaakt voor de toekomst. Met andere woorden: in gesprekken over strategie is altijd aan de orde welke veranderingen men moet of wil doorvoeren. Of beter: wat je eigenlijk wil bereiken en waarom je dat zou willen. Dit maak je normaal gesproken duidelijk in je ‘visie’ en ‘missie’.Visie geeft je ambitie weer, hetgeen je wilt bereiken. Het spreekt een waardeoriëntatie uit in de vorm van een gewenst toekomstbeeld. Visies beschrijven daarmee wat men gezamenlijk belangrijk vindt of waar men van droomt. De functie van visie beschrijvingen is dan ook dat het richting geeft voor het handelen. Een soort wegwijzer. Maar meer nog probeert het mensen te motiveren om samen te werken voor het realiseren van die gezamenlijke droom. Het probeert gelijkgezinde mensen te mobiliseren om de schouders onder een gedeeld doel te zetten. In die zin creëer je een gezamenlijke geloofsovertuiging. Dat kan op de eigen organisatie gericht zijn (bijvoorbeeld het grootste bedrijf binnen je business worden), maar ook op wat je in de wereld zou willen bereiken (b.v. dat gezond voedsel voor ieder toegankelijk is). De geschiedenis leert dat sterk gedeelde visies kunnen leiden tot grootse prestaties (die helaas soms groots in hun verschrikking waren, zoals de Jodenvervolging).

Zo sprak president Kennedy in 1961 uit dat nog voor het einde van het decennium een mens op de maan gezet zou worden en weer veilig zou terugkeren op de aarde. Deze visie inspireerde NASA om een ongekende prestatie te leveren.

De missie nu, heeft betrekking op de taak die je jezelf stelt of de identiteit die je wenst aan te nemen. Een goed geformuleerde omschrijft wie je bent, waar je voor staat en bepaalt de principes die gelden bij het maken van keuzes, waardoor men blijft toewerken naar het geformuleerde doel. De functie van je missie is dan ook dat het normen aangeeft voor je gedrag in de vorm van wat je bent, maar daardoor ook vooral wat je niet bent. In de missie vind je vaak de business definitie terug. In tegenstelling tot de visie die periodiek tegen het licht wordt gehouden, wil je dat je missie overeind blijft. Organisaties, net als mensen, verliezen hun geloofwaardigheid als hun overtuigingen te vaak veranderen.

Neem Tesla. Tesla’s missie is “to accelerate the world’s transition to sustainable energy”. Tesla is op aarde om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Het doel wat Tesla daarin voor zichzelf stelt, zien we in de visie: To create the most compelling car company of the 21st century by driving the world’s transition to electric vehicles.”. Deze visie heeft een duidelijke interne ambitie: de meest overtuigende autoproducent van de 21e eeuw. Tegelijkertijd is er ook een externe component wat ze wil bereiken: een transitie naar elektrische auto’s. Zoals gezegd wil je dat je missie overeind blijft en kun je je ambitie aanscherpen, de lat hoger leggen. Dit zien we ook in dit voorbeeld. De visie is gefocust op elektrische auto’s, maar in de missie beperkt Tesla zich niet tot auto’s. De businessdefinitie is dus breder en kan ook over batterijen gaan of zonnepanelen in de vorm van dakpannen.

T-shirt test

Vaak zien we dat organisaties ellelange missie en visie definities maken. Het zijn wollige teksten die niemand kan onthouden. Zelfs de directeur niet. Laat staan dat ze motiveren, inspireren en heldere kaders geven. Hier geldt: meer is niet altijd beter. Als je dan een missie en visie formuleert, is het op z’n minst belangrijk dat het leeft onder de mensen die het moeten waarmaken of ondersteunen (je stakeholders). Wij adviseren dan ook dat je visie en missie voldoen aan de “T-shirt test”. Maak er een slogan van die (leesbaar) op een T-shirt past. En dat mensen dit T-shirt ook nog eens met trots zouden dragen. En laat het personeel deze slogan zelf verzinnen in de vorm van een prijsvraag. Het scheelt je dure consultant tarieven of urenlange brainstormsessies met het MT en je hebt gelijk het personeel mee. Twee vliegen in één klap!

Tijd om aan de slag te gaan! Waar droom jij van? Wat wil je over een jaartje of vijf bereikt hebben? En is dat gericht op jezelf of op iets wat je in de wereld wil bereiken? En welke opdracht geef je aan je organisatie die overeind moet blijven? Kadert dat? Maar vooral: worden jullie er warm van? Durf je het met trots op verjaardagen uit te dragen in de vorm van ‘Dit is wie wij zijn, hier staan we voor en dit willen we bereiken’. En zoals elke keer: deel je antwoorden!

Toch nog vragen of kom je er niet helemaal uit? Of inspiratie om meer draagvlak voor je missie en visie te creëren? Stuur een berichtje en we helpen je graag!

Dafir Kramer
Eigenaar & consultant DKSC
Docent in strategie en veranderkunde

Rinske Breuer
Consultant DKSC
Docent in strategie en veranderkunde